فرصت شغلی گروه دلتا گاز مبین

فرم زیر را تکمیل نموده و به همراه رزومه ارسال نمایید.

.لطفاً فایل را از اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل آن را بارگذاری کنید

لطفا رزومه خود را در این قسمت بارگذاری نمایید.